Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) er den mynighed der modtager klager over Politiets ageren. Det var dem jeg klagede til i 2013 og den klage blev blankt afvist fordi "..at der efter myndighedernes opfattelse ikke er rimelig formodning for, at der er begået et strafbart forhold, hvorved en polititjenestemand vil kunne dømmes". DUP afviste også andre klager over Politiets ageren ifm. demonstrationer i 2012. Senere blev DUP pålagt at undersøge sagerne igen - sager som vi vandt.
DUP har vist sig at være ekstremt meget på Politiets side. Man kan med andre ord ikke stole på at DUP foretager en upartisk behandling af klager.